A Kalocsai Érsekség látnivalói

22A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye több éven át tartó programja keretében, egységében megújul Kalocsa barokk érseki központja, a Nagyboldogasszony Érseki Főszékesegyház, az Érseki Kastély, a Katona István ház és a Főszékesegyházzal szemben álló egykori Kanonokház, melynek átalakítása és bővítése után helyet ad az új ASTRICEUM Érseki Múzeum számára. Az INCREMENTUM Érseki Vagyonkezelő Központ több épület felújításával méltó környezetbe helyezi az Érseki Könyvtárat, Érseki Levéltárat és az Érseki Kincstárat.

Az Érsekség célja, hogy a Főszékesegyház belső terében és a Szentháromság téren végzett feltárás térbeli bemutatásával, a régészeti leletek ASTRICEUM Érseki Múzeumban megvalósítandó kiállításával az Érsekség múltját, kulturális épített értékeit, tárgyi emlékeit megismertesse.

A barokk Főszékesegyház és a tér felújítása során végzett építészeti-régészeti feltárások kutatási eredményei pedig lehetőséget adnak arra, hogy pontos ismeretekhez jussunk a korabeli székesegyházak, a Szent István kori és a késő román – kora gótikus második székesegyház építésének körülményeiről. Feltárul a múlt, a teret bejárva, korabeli idők talaján sétálva akár Szent István lába nyomán állhatunk.

A teljességében megújuló Szentháromság tér súlypontjába, a Főszékesegyház tengelyébe helyezik át a korabeli 18. századi, pestisjárvány emlékére felállított, újrafaragott Szentháromság oszlopot.

A munkálatok befejezésének várható időpontja 2018., azonban 2017-ben a Főszékesegyház barokk tere, az ASTRICEUM Érseki Múzeum az Érseki Kincstár tárgyaival és az Érseki Kastélyban található Könyvtár barokk Patachich-terme várja látogatóit.