BIBLIAÓRÁK és ÉRSEKI GONDOLATOK

Első konstantinápolyi zsinat (381) - II. egyetemes zsinat - Bábel érsek hittanórája - 2021. 11. 11.