BIBLIAÓRÁK és ÉRSEKI GONDOLATOK

A püspöki szinódusra való készülés jelenlegi állása