BIBLIAÓRÁK és ÉRSEKI GONDOLATOK

Az efezusi zsinat - Kr. u. 431 - III. egyetemes zsinat - Bábel érsek hittanórája - 2021. 11. 25.